Diferents tipus de cursets disponibles:

-Cursets en sèries de 4 dies

-Cursets serie de 12 dies

-Junior Ski

-Adult Ski