Composició de la junta del club actualment
President Marc Rafart Colomés
Tresorer Jordi Solé Bernadich
Secretari/a  
Vocal Manel Semís Ibars
Vocal Àngela Martínez Monter
Vocal Jordi Illa Aubach
Vocal Mercè Faraudo García