Composició de la junta del club actualment
President Marc Rafart Colomés
Tresorera Jordi Solé Bernadich
Secretària  
Vocal Manel Semís Ibars
Vocal Rosa Baraldés Torregasa
Vocal Miquel Àngel Ortiz Romera
Vocal Àngela
Vocal Jordi Illa Aubach
Vocal Montserrat Mañé Arcos