Composició de la junta del club actualment
President Marc Rafart Colomés
Tresorer Jordi Solé Bernadich
Secretari Jordi Illa Aubach
Vocal Jordi Illa Aubach
Vocal Manel Semís Ibars
Vocal Joan Subirana Renom