Composició de la junta del club actualment
President Marc Rafart Colomés
Tresorera Montse Vilaseca Castells
Secretària Berta Montaner Pérez
Vocal Manel Semís Ibars
Vocal Rosa Baraldés Torregasa
Vocal Miquel Àngel Ortiz Romera
Vocal Bella Soler Sànchez
Vocal Jordi Illa Aubach
Vocal Montserrat Mañé Arcos